Categorie: Van de redactie

Circulair denken

Duurzaamheid is al jarenlang een topic in de installatiebranche. Toch zal het streven naar een duurzame samenleving voorlopig nog wel actueel blijven. De tijd begint bovendien te dringen. Een steeds grotere meerderheid lijkt doordrongen van de noodzaak van een duurzame samenleving. Maar wat voor de ene persoon al een flinke stap voorwaarts is, gaat voor de ander niet snel genoeg. Het varieert, zeg maar, van een paar zonnepanelen op het dak en een warmtepompje in huis tot bijvoorbeeld volledig circulair wonen en werken. Maar alles wat daar tussenin zit, kan ook duurzaam zijn. Circulair denken is misschien wel de meest ultieme manier van duurzaamheid. In deze editie van IZ staat een interessant artikel over circulariteit in de installatiebranche. Heel kort door de bocht staat dit voor het hergebruiken van alle toegepaste materialen. Maar lees vooral het artikel, dat maakt veel duidelijk. ‘Circulair werken begint met bewustwording en iets gaan doen’, zo sluit de auteur van dit artikel zijn betoog af. ‘Het geeft niet als dat in het begin maar stapje voor stapje gaat. Zo heb je tenslotte ook leren lopen.’ Wijze woorden toch?

Rendabel

Vorig jaar besloot het kabinet gas duurder en stroom goedkoper te maken om Nederlandse huishoudens van het gas af te krijgen. Dit maakt het sneller rendabel te investeren in energiezuinige verwarming, is de gedachte hierachter. Afgelopen maand concludeerde het PBL echter dat ‘met de huidige investeringslasten en regelingen verduurzamen voor vrijwel niemand rendabel is.’ De pijn zit ‘m in het woordje rendabel. We moeten met z’n allen van het gas af om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Maar kennelijk moet dat wel iets opleveren, financieel gezien dan. Anders is de meerderheid niet bereid om een steentje bij te dragen. De bal ligt daarmee bij de installatiebranche, want van de overheid valt in de coronacrisistijd weinig extra’s te verwachten. De branche zal met innovaties moeten komen die wel ‘rendabel’ zijn. Een hele uitdaging, want iedere innovatie is per definitie in eerste instantie duur totdat deze in grote hoeveelheden wordt toegepast. Die uitdaging gaat de branche al geruime tijd aan. Verwarmen met waterstof, elektrisch verwarmen; initiatieven zijn er volop. Waartoe dat leidt weten we nog niet, maar laten we daar op zijn minst optimistisch over zijn.

Innovatiekracht

Normaal gesproken zou deze uitgave in het teken staan van de Installatievakbeurs in Hardenberg. Maar wat is nog normaal is deze tijd, waarin vooral onzekerheid het nieuwe normaal lijkt te zijn. Geen vakbeurs in Hardenberg in september dit jaar, en dus ook geen speciale uitgave over deze beurs. Het goede nieuws is dat de beurs dit jaar nog wel gaat plaats vinden. De organisatie heeft Hardenberg verplaatst naar november. Voor veel aanbieders in de installatiemarkt biedt Hardenberg nou juist een mooie gelegenheid om de markt na een welverdiende vakantie te laten zien wat er allemaal op de planken ligt. Dat gaat nu dus even niet door. Het betekent echter niet dat er helemaal geen innovaties verschijnen dezer dagen. Integendeel. Daarom hebben we besloten in deze uitgave extra plek in te ruimen. Diverse fabrikanten en leveranciers hebben ons een beschrijving gestuurd van hun nieuwste producten. Ze zijn door de uitgave heen verspreid opgenomen onder de rubriekskop Innovatiekracht. Want ondanks alle problemen met het coronavirus, blijft de installatiebranche een innoverende markt, die bovendien een grote impact heeft op onze samenleving.

Slim Installeren

Deze uitgave staat voor een deel in het teken van Slim installeren. Hoe toepasselijk. Want in deze crisistijd zoekt de branche naar slimme oplossingen om toch door te kunnen blijven werken. Dat betekent deels ook vanuit huis werken. En laat dat nou één van de redenen zijn waarom deze uitgave alleen digitaal is in te zien, via Installateurszaken.nl of de IZapp. Een unieke uitgave dus in alle opzichten. Na de vakantie, begin september, zijn we weer terug met een reguliere uitgave, die ook in druk verschijnt. Houd ondertussen onze digitale media in de gaten.

Doorwerken

De branche doet er alles aan om in tijd van coronacrisis de boel draaiende te houden. Zowel grote als kleine installatieprojecten vinden nog doorgang, waarbij maatregelen in acht worden genomen om dit ook verantwoord en veilig te kunnen doen. Ook wij als redactie blijven gedreven doorwerken om de branche van het noodzakelijke vaknieuws te voorzien. Want ondanks de crisis zijn er voldoende ontwikkelingen die onze aandacht verdienen. In deze uitgave staan bijvoorbeeld de warmtepompen en aanverwante technologieën centraal, die in de energietransitie een belangrijke rol spelen. Toch hebben we besloten om de laatste printuitgave van InstallateursZaken die vóór de vakantieperiode verschijnt – namelijk die van juni – niet te gaan maken. Belangrijkste reden hiervoor is dat onze redactiemedewerkers alleen nog maar vanuit huis werken. We merken dat het hierdoor lastiger is geworden om de kwaliteit van onze artikelen in deze situatie op het niveau te houden dat u van ons gewend bent. Ook ontstaat er steeds meer tijdsdruk, omdat de mensen die wij interviewen of die we om een gastbijdrage vragen, hiervoor minder tijd kunnen vrijmaken. Gelijktijdig zien we dat door het vele thuiswerken in de branche het bezoek aan onze online-mediakanalen juist explosief is toegenomen. Daarom maken we van de nood nu een deugd: in ieder geval tot en met augustus gaan we onze redactionele inspanningen volledig richten op onze digitale mediakanalen. We blijven vakinhoudelijke artikelen maken maar die plaatsen we gewoon direct wanneer ze klaar zijn. Dus geen harde deadline voor één specifieke uitgave, maar simpelweg zo snel

Op zijn kop

Het is al weer even geleden dat VSK’20 werd gehouden in Jaarbeurs Utrecht. Gelukkig kon deze beurs nog net doorgang vinden. Niet veel later sneuvelde vakbeurs na vakbeurs: De afgelopen maand is de wereld door het Coronavirus op zijn kop komen te staan. Niemand die aan de gevolgen ervan ontkomt, ook het vakgebied niet, dat staat wel vast. Maar hoe ingrijpend die gevolgen zullen zijn, zal pas veel later duidelijk worden. Wat wel al snel bleek was dat onze (sociale) mediakanalen, zoals Installatienet, het hieraan gerelateerde Twitteraccount en onze Facebookpagina, direct na bekendmaking van de eerste noodmaatregelen van het kabinet, explosief geraadpleegd werden. Natuurlijk, er was opeens nog meer behoefte aan – vooral Corona-gerelateerd – vaknieuws. Maar duidelijk was ook dat velen uit de branche inmiddels vanuit huis werkten – omdat ze niet meer welkom waren bij een klus of anderen niet in gevaar wilden brengen – en meer tijd hadden om ‘digitaal te gaan’. ‘Hoogconjunctuur in de installatiebranche slaat binnen een week om in crisis’, constateerde Techniek Nederland al snel, eveneens op de sociale mediakanalen. Laten we hopen dat het omgekeerde zich net zo snel zal voltrekken.

Professioneel

Gereedschap is een wat onderbelicht maar zeker niet onbelangrijk onderwerp voor installateurs. Hoewel steeds meer producten plug&play zijn, valt er zonder goed gereedschap niets te installeren of onderhouden. En met goed gereedschap bedoelen we echt professioneel gereedschap. Niet het gereedschap dat bij een willekeurige bouwmarkt voor een prikkie te koop is. Wat betreft Hans van der Vlugt, general manager van een gerenommeerd gereedschapsleverancier, behoort daar ook niet de aan populariteit winnende multitool toe. “Een onzinnig stuk gereedschap dat niet thuis hoort in de gereedschapskoffer van de vakman”, laat hij in onze rubriek Raar weten. Nee, professioneel gereedschap is serious business: compact & licht, snoerloos, met een steeds langere accuduur en steeds specialistischer door de toename van het aantal plug&play-oplossingen. Daarnaast is goed onderhoud hieraan een verplichte kost. Gebeurt dit niet dan gaat dit ten koste van zowel de levensduur als de veiligheid. Dat laatste is niet te onderschatten. Al jarenlang staat de bouwkolom in de top 3 met het meest aantal dodelijke ongevallen. Werk veilig, ook als het op werken met gereedschap aankomt.

Ventilatie moet

Veel gebouw- en woningeigenaren zijn – in het kader van de energietransitie – bezig met het terugdringen van de warmtevraag. Zwaar(der) isoleren maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. Maar wanneer een gebouw of woning geheel luchtdicht wordt afgesloten, is frisse lucht geen vanzelfsprekende factor meer. Gebrek aan goede ventilatie kan dan leiden tot comfortproblemen. Maar wat is goed ventileren? In de praktijk blijkt dit nogal eens fout te gaan. Eén van de artikelen in deze uitgave laat hiervan praktijkvoorbeelden zien. Ze zijn afkomstig van Wout Schouwstra, werkzaam bij een ventilatiespecialist. Slechte installaties bestaan er volgens hem niet: “Maar wel slechte toepassingen.” Schouwstra benadrukt dat dit een verantwoordelijkheid is van iedereen, van fabrikant tot en met gebruiker. Uit de overige artikelen in deze uitgave over ventilatie blijkt dat ook wel. Zo laten wij interieurarchitecte Evelien Koekkoek aan het woord. Zij werkt regelmatig samen met installateurs en vindt dat er op het gebied van ventilatie nog grote stappen zijn te zetten. “Uit onderzoek is gebleken dat de binnenlucht vaak 10 keer ongezonder is dan de buitenlucht.” Ventilatie is dus niet alleen actueel maar ook essentieel.

Circulariteit

Voorafgaand aan de VSK besteden we weer aandacht aan deze beurs. Exposanten melden alvast wat zij straks op hun stands laten zien en we kijken enigszins in de glazen bol: hoe gaat het vakgebied zich de komende jaren ontwikkelen en in hoeverre zien we die ontwikkelingen al terug op de beurs? Aan het woord komen beurs-manager Patrick Schilte en trendwatcher Marjet Rutten. Eerstgenoemde ziet een vakgebied in bloei: “De installatiesector profiteert volop van economische trends, zoals energietransitie, klimaatontwikkeling en duurzaamheid.” Hij verwacht dat op de beursvloer allerlei oplossingen te zien zullen zijn die de energietransitie een boost gaan geven. Marjet Rutten stelt dat duurzaamheid zelfs al gemeengoed is geworden. Ze kijkt verder en ziet o.a. dat de installateur steeds belangrijker wordt, ook waar het advisering betreft. “Hij zit op rozen als hij zijn verantwoordelijkheid serieus neemt.” Circulariteit wordt volgens haar de nieuwe trend. Hergebruik van bouwstoffen, -componenten en -producten zal vroeg of laat overwaaien naar de installatiebranche, verwacht ze. We gaan er wellicht al wat van zien op de komende VSK. Ga er dus vooral heen.

IZ via de app

Steeds meer dienstverleners en fabrikanten introduceren een app bij de producten die ze op de markt brengen. Deze apps kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om rechtstreeks te bestellen bij de groothandel, om actuele gegevens over de binnenluchtkwaliteit op te vragen of om een verwarmingsinstallatie (op afstand) te bedienen. Een app om onafhankelijke informatie over uw vak via uw smartphone binnen te halen, was er tot voor kort nog niet. Maar daar hebben we verandering in gebracht. IZ heeft een eigen app laten ontwikkelen. Niet alleen zijn daarin alle artikelen, columns en rubrieken uit iedere uitgave van IZ terug te vinden. We vullen die vakinformatie dagelijks aan met actueel nieuws uit en over uw vakgebied. Dat laatste gebeurt in samenwerking met de redactie van Installatienet.nl, dat al twee decennia lang als populaire nieuwssite voor het vakgebied fungeert. De app is gratis te downloaden in de Google Playstore (Apple volgt snel) (zoek op installateurszaken). Doe dat vandaag nog en blijf, waar u ook bent op elk moment van de dag, op de hoogte van het allerlaatste vaknieuws. PS. Via de app vindt u ook alvast alle exposanten van de komende VSK-beurs.