Bioketels

MAATWERK STEEDS MEER IN ZWANG

Eind april organiseerde de NBKL een webinar over bioketels in het buitengebied. Er was veel aandacht voor maatwerkoplossingen en innovaties in het vakgebied.

Er zijn steeds meer boseigenaren die overstappen op een bioketel, constateert de Nederlandse branchevereniging voor leveranciers van bioketels. De bioketel is een gasloze oplossing waarmee ook nog flink op de kosten kan worden bespaard als er met eigen houtresten wordt gestookt. Vandaar ook dat boeren en particulieren met eigen houtsingels interesse hebben. Installateurs die klanten hebben in het buitengebied, kunnen hun voordeel doen met de veelheid aan informatie die in het webinar werd gedeeld.

Bos
Over het algemeen en zeker in Europa groeit er genoeg bos bij om een doorgroei van de markt voor bioketels te ondersteunen. De prijs van biomassa is de laatste jaren instabiel geweest door wereldwijde ontwikkelingen, maar dat was minder dan de schommelingen in gas- en olieprijzen. Voor boseigenaren tellen de globale prijsontwikkelingen natuurlijk niet.

Ruimtebeslag
Tijdens het webinar kwamen er een aantal creatieve oplossingen voor installatietechnische uitdagingen in beeld. Bioketels vragen meer ruimte dan een gasketel. Dat komt door de extra ruimtes voor de opslag van het hout en voor het buffervat dat er voor zorgt dat de bioketel zuinig en schoon draait. Dit probleem kan onder andere worden opgelost door de bioketel in een schuur te plaatsen en via een ondergrondse warmwaterleiding de warmte naar het woonhuis te transporteren.

Monumenten
Bij eigenaren van monumenten speelt het aangezicht van het monument natuurlijk een grote rol. Eén installateur liet zien hoe hij de bioketel samen met de houtbunker verdiept had aangelegd in een kelder, waar alleen de schoorsteen nog bovenuit steekt. Een innovatieve oplossing waarmee het zicht op het mooie monument bewaard bleef.

Grondstoffen
In het webinar werd veel kennis gedeeld door de experts over het duurzame karakter van houtige grondstof en de balans tussen ecologie en economie. Omdat binnen de houtige grondstof nog verschillen zijn tussen stukhout, houtsnippers en pellets, moet de installatie zich daarop aanpassen. In het webinar was ook aandacht voor de miscanthus (olifantengras, een snelgroeiende rietsoort). Voor de bioketel stelt miscanthus wel aanvullende eisen, onder andere aan de as-afvoer, maar het is zeker een interessante optie.

Zonnecollectoren
Een nieuwe trend is dat steeds meer bioketels worden gekoppeld aan een zonnecollector of een warmtepomp, waardoor van elke techniek de voordelen optimaal benut kunnen worden en de nadelen verminderd.

Installateur
Het beeld dat blijft hangen na het zien van de praktijkvoorbeelden is dat de relatie tussen installateur en klant steviger is dan bij een ‘gewone’ gasketel. Enerzijds omdat de klant meer vragen heeft over deze relatief onbekende techniek, anderzijds omdat de installateurs veel meer uitgedaagd worden om maatwerk te leveren.

Storingen
Tegenwoordig kan menig bioketel ook op afstand worden uitgelezen door de installateur. Veel storingen kunnen overigens door klanten zelf worden verholpen, bijvoorbeeld door een steen op een stuk ijzer te verwijderen. Ter verduidelijking: 80-90% van de storingen blijkt door een mindere kwaliteit grondstof te komen.

Aanschafmotieven
Gaandeweg het webinar kwamen de belangrijkste motieven van de klanten voor een bioketel bovendrijven: betaalbaarheid en duurzaamheid. Daarmee biedt de bioketel een aantrekkelijk alternatief voor de cv-ketel op aardgas 

Het webinar is hier terug te kijken

Hemmo Hemmes, NBKL