Batterij voor warm water

CO2-NEUTRAAL IN COMBINATIE MET PV-PANELEN EN WARMTEPOMP

Elektriciteit direct omzetten in warmte en deze opslaan voor warmwatervoorziening. Er is nu een thermisch laadstation dat hiervoor zorgt. Deze batterij werkt door middel van thermische opslag in Phase Change Material (PCM). Dit materiaal reageert op temperatuurverandering door te smelten of te kristalliseren en daarbij energie op te nemen resp. af te geven.

De FlexTherm Eco is een oplossing voor met name installateurs en woningbouwcorporaties die nieuwe mogelijkheden zoeken om duurzaam opgewekte energie op te slaan, denkt Flamco. Die noodzaak groeit, omdat het kabinet van plan is de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2021 stop te zetten. Het toestel, met een energielabel A+ voor stilstandverliezen, is geschikt voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van woningen, appartementen en utiliteit. In combinatie met bijvoorbeeld pv-panelen (voor elektriciteit) en een warmtepomp (voor ruimteverwarming) ontstaat een CO2-neutrale energievoorziening.

Zout als basis

De batterij bevat anorganisch zout als PCM. Dat wordt via een elektrische spiraal tot 70 graden Celsius opgewarmd. Bij die temperatuur is het zout helemaal vloeibaar. Bij een warm tapwatervraag koelt het zout weer af en geeft het de warmte-energie af aan met water gevulde warmtewisselaars, die warm tapwater genereren. De FlexTherm Eco 6E levert 12,5 liter warm water per minuut (CW5), wat voldoende afgiftecapaciteit is voor minimaal 170 liter aan warm douchewater.

Voor iedere woning geschikt

Het toestel kan in elke woning worden toegepast. Het neemt een derde van de ruimte van een gemiddelde boiler in beslag. De gebruiker kan het oneindig vaak op- en ontladen zonder verlies van rendement, claimt de fabrikant.
Het apparaat werkt bovendien snel en efficiënt dankzij de hoge warmteopname en -afgifte en heeft een gering warmteverlies van 27W, mede dankzij het vacuüm isolatiepaneel.

Schoon en milieuvriendelijk

De FlexTherm Eco warmt in 2,5 uur volledig op. Het functioneert schoon en milieuvriendelijk, omdat het geen gassen verbrandt, geen giftige stoffen bevat, een lage CO2-uitstoot heeft en volledig recyclebaar is. De batterij is eenvoudig te installeren (met een water- en 230 V elektra-aansluiting) en onderhoudsarm (geen bewegende delen).

Verschillende opslagcapaciteiten

Flamco levert de FlexTherm Eco in verschillende modellen, alle met KIWA-keur. Naast de standaard versie voor een gemiddeld huishouden (type 6E) is er een kleinere (type 3E) en een grotere versie (type 9E). Alle modellen hebben hetzelfde vermogen (CW5), maar ze verschillen in hoogte en daarmee opslagcapaciteit.
Flamco levert de FlexTherm Eco met 10 jaar garantie via de installatiegroothandel. PCM valt onder de Energie-investeringsaftrek 2019 (EIA van het ministerie van EZ en Klimaat), wat tot 1.100 euro belastingvoordeel kan opleveren 

Projecten

Er loopt momenteel een aantal pilotprojecten met het thermisch laadstation om gebruikers-/toepassingservaringen te achterhalen. Die zijn echter nog niet afgerond.

Op de beurs Duurzaam Verwarmd won het laadstation de prijs voor beste innovatie.

De PCM energie-investeringsaftrek is van toepassing