“Adviseer juiste filters”

concentraties ULTRAFIJNSTOF nemen alleen maar toe

“De concentraties ultrafijnstof nemen de komende jaren alleen maar toe. Installateurs moeten hun klanten bewust maken van de gevaren en de juiste filters adviseren voor ventilatiesystemen.” Dat zegt Joost Verlaan, vicepresident Afpro filters in reactie op nieuws over de gevaren van ultrafijnstof.

Volgens de cardioloog Thomas Boudrel uit Straatsburg wordt bij onderzoeken naar luchtvervuiling stelselmatig te weinig aandacht besteed aan ultrafijnstof. Dat meldde het AD onlangs. Jaarlijks overlijden in Europa volgens Boudrel 400.000 mensen vroegtijdig als gevolg van de hoge luchtvervuiling, en dan vooral door de hoge concentraties van stikstofoxides (NOx), fijnstof en ozon. De oorzaak zit ‘m vooral in fijne roetdeeltjes, beweert de cardioloog.

Vernietigend

De politiek, het bedrijfsleven en de gemiddelde burger zijn zich inmiddels wel bewust van de gevaren van fijnstof, zegt Joost Verlaan, vicepresident van Afpro filters. “Maar bij het implementeren van maatregelen focust men zich vooral op de categorie van 10 – 5 Micron. En dat terwijl deeltjes van 1 Micron en kleiner juist een veel grotere bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De nanopartikelen kunnen de bloedbaan binnendringen en een vernietigende uitwerking hebben op het hart, de longen en hersenen.”

Juiste filters

“Installateurs spelen een sleutelrol in het tegengaan van dit gevaar”, zegt Verlaan. “We bevinden ons zo’n 90% van de tijd in gebouwen. Als onze ventilatiesystemen de juiste filters hebben, worden de risico’s drastisch gereduceerd.” Er zijn al filters op de markt die 85% van het ultrafijnstof tegenhouden.

Prijs

Hoewel er steeds meer aandacht is voor de ultrafijnstofproblematiek, zijn de woningbouw en utiliteit zich nog onvoldoende bewust van de gevaren die nanopartikelen met zich meebrengen. “Uiteindelijk wordt er vaak op basis van prijs een filter geselecteerd. Filters die ultrafijnstof tegenhouden zijn gemiddeld 50% duurder, daar hikken opdrachtgevers tegenaan. Bovendien kan het een rem vormen voor de installateur om ze aan te bevelen.”

Onderhoud

Andere zogenaamde hobbels blijken volgens Verlaan vooral te berusten op misverstanden. “Zo brengen deze speciale filters geen extra weerstand met zich mee, zolang je maar zorgt dat ze voldoende oppervlakte hebben. En er gaat ook geen extra onderhoud mee gepaard. Je moet ze gemiddeld 1 keer in de 6 -12 maanden vervangen, net zoals met doorsnee filters.”

Pro-actief zijn

De installateur stelt zich nu nog te volgend op, vindt Verlaan. Eigenlijk zou de vakman zelf het onderwerp ultrafijnstof ter sprake moeten brengen bij zijn klanten. Temeer daar de concentraties alleen maar zullen toenemen in stedelijke gebieden, door de groei van de industriesector, files en dergelijke. “Ik vind het wel een positieve ontwikkeling dat de ISO 16890 nu standaard is geworden voor filters. Maar er is meer nodig om het de installateur makkelijk te maken dit onderwerp aan te kaarten bij zijn klanten. Ik doel dan vooral op het creëren van meer bewustzijn door artikelen, filmpjes en campagnes”, aldus Verlaan 