Tag: Uneto-VNI

“Durf eens néé te zeggen”

Doekle Terpstra valt altijd wel te porren voor een interview. Hij schuwt de publiciteit niet. De nieuwe Uneto-VNI voorzitter is dan ook de aangewezen persoon om de branche meer in de spotlights te zetten. En dat is hard nodig, want hoewel het installatiequote in gebouwen rap stijgt, blijft de sector een ondergeschoven kindje in het bouwproces. Op bezoek bij een verbinder pur sang. Doekle Terpstra wordt in journalistieke kringen snel geassocieerd met het vakbondswezen. Zijn tijd als voorzitter van het CNV is op de een of andere manier in het collectieve geheugen blijven hangen. Maar na zijn vertrek in 2005 ging Terpstra door. Zo bekleedde hij topfuncties bij de HBO-raad en de Hogeschool Inholland. Deze rasbestuurder weet om te gaan met de media en heeft een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, educatieve instellingen en in de politiek. Een maatschappelijk zwaargewicht dus. IZ sprak met de topman van de branchevereniging over de eerste ervaringen, zijn ambities, aanwas in de sector en de rol die Uneto-VNI wil vervullen voor de kleine installateur. U heeft geen technische achtergrond. Welke frisse blik kunt u ons bieden als branche?“Zelf ben ik helemaal niet technisch, maar ik heb grote bewondering voor technische vakmensen. Zij leveren met hun kennis een enorme bijdrage aan onze economie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn competenties aansluiten bij de opgave waarvoor we staan als branche. Als sector krijgen we een sleutelrol in het bouwproces. We stellen ons echter veel te bescheiden op. Het emancipatieproces moet aangezwengeld worden