• De kracht van de praktijk

  De kracht van de praktijk

  Jan Baaijens (64) heeft een lange staat van dienst in de technische installatiebranche. Vanuit die ervaring en vooral ook vanuit de passie voor het vak begeleidt hij al jarenlang leerlingen. Op dit moment zorgt hij ervoor dat 27 BBL-ers in zijn bedrijf (Paree in ’s-Heerenhoek) optimaal kunnen groeien. Wekelijks heeft hij contact met de scholen in de regio. Als klankbord, als techniekambassadeur en als beoordelaar van eindopdrachten. Zijn lange ervaring in het vak en in …Lees verder »
 • Leren innoveren

  Leren innoveren

  Het voltallige College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is al binnen geweest, samen met tien afdelingsdirecteuren. Leerlingen journalistiek en communicatie, ondernemers en ook docenten zijn er met regelmaat te vinden. Ondernemer Henk Stomphorst zoekt er met nieuwe communicatietechnieken, zoals ‘augmented reality’ ofwel ‘toegevoegde realiteit’, verbinding met het bedrijfsleven. Zoals de smartphone ons leven de laatste jaren op zijn kop heeft gezet, gaat de manier waarop we kennis en vaardigheden met elkaar delen, …Lees verder »
 • Deal!

  Deal!

  De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra begin september samen met diverse partijen hebben ondertekend. Het initiatief moet leiden tot grootschalige toepassing van duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Ook zonneboilers en biobrandstof krijgen een plaats in het uitgebreide opleidingsprogramma, dat zoveel mogelijk aansluit op bestaande kwaliteitsregelingen. Het praktijklokaal voor warmtetechniek dat vandaag is geopend in het Groningse Alfa-college is één van de in totaal zeven die er komen. De andere lokalen worden, verspreid over het land, nog dit jaar in gebruik genomen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties. Sprong voorwaarts Bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen zal duurzaam opgewekte energie de plaats innemen van aardgas. Installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen over duurzame verwarmingssystemen. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “Als sector kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan de verbouwing van Nederland. Met deze Green Deal helpen wij installateurs om de sprong voorwaarts te maken. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk. Het aantal cv-installaties gaat afnemen. Duurzame techniek is onmisbaar en de installatiebranche ook.” De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen. Innovatieve economie Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Met deze afspraak brengen we de CO2-uitstoot omlaag én versterken we onze innovatieve economie. Dat levert de komende jaren veel banen op. Met deze duurzame techniek verbeteren we bovendien onze exportpositie.” De overheid maakt de overstap naar warmtepompen en andere duurzame technieken nog aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven met behulp van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)  De Green Deal is getekend tijdens een congres dat Uneto-VNI en de provincie Groningen organiseerden voor de installatiebranche. “Het installeren van duurzame systemen, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, is hard nodig om de energietransitie te laten slagen. Daarom dragen we graag bij aan inhoudelijke kennis van installateurs”, vertelde Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en installatiekoepel Uneto-VNI ondertekenen de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, Dutch Heat Pump Association, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassa-ketels en pelletkachels, de haarden- en kachelbranche, NVDE en Enpuls de afspraken.Lees verder »
 • Chillventa groeit stevig door

  Chillventa groeit stevig door

  Crisis of geen crisis, de Chillventa is de afgelopen jaren flink doorgegroeid. De internationale beurs voor Koudetechniek, Airconditioning, Ventilatie en Warmtepompen mag nu alweer haar 6e editie tegemoetzien. Organisator Nuernberg Messe hoopt van 16 tot 18 oktober meer dan 1000 exposanten en 44.000 bezoekers te kunnen begroeten. Het begon allemaal in 2008, vlak voordat de crisis in alle hevigheid losbarstte. Op de eerste editie van de Chillventa stonden 800 exposanten. Zij mochten ruim 29000 bezoekers verwelkomen. Tien jaar later kan de balans worden opgemaakt. De Chillventa is inmiddels een volwassen beurs en een gevestigde naam in de koude- en koeltechniek. Gespecialiseerd aanbod Het aanbod is dit jaar wederom nauwkeurig afgebakend. De Chillventa beperkt zich tot het oorspronkelijke beursprogramma met aandacht voor warmtepompen, airco- en koelinstallaties en ventilatieproducten. Dat is een bewuste keuze, legde organisator Nuernberg Messe nog maar eens uit tijdens de internationale persconferentie afgelopen juni. “Als beurs moet je niet de ambitie hebben om alles te laten zien. Juist een gespecialiseerd aanbod, volledig toegesneden op de doelgroep, trekt bezoekers en exposanten.” Face-to-face contact In het internettijdperk zien beurzen zich meer dan ooit gedwongen om goed na te denken over hun koers. Beslissingen kunnen al snel verkeerd uitpakken, zie de dalende bezoekersaantallen van de VSK en de Bouwbeurs. Het stijgend aantal bezoekers van en exposanten op de Chillventa lijkt te wijzen op een goede strategische aanpak. “Daarnaast is het een grote plus van een beurs, dat je producten kunt bekijken en uitproberen en face-to-face contact hebt met je klanten, leveranciers en andere stakeholders.” Internationaal karakter Voor de Nederlandse installateur kan een bezoek aan Chillventa juist net dat beetje extra technische informatie bieden om goed beslagen ten ijs te komen in een steeds verder uitdijende warmtepompmarkt in eigen land. De vakbeurs biedt in de volle breedte inzicht in deze markt. Vooral ook omdat de beurs steeds internationaler wordt met een toenemend aantal exposanten van buiten Europa. Het grootste aantal kwam tijdens de vorige editie in 2016 uit Italië, gevolgd door Oostenrijk en Polen. Wat betreft de herkomst van bezoekers domineerde ook de Europese landen. Meer dan 50% was actief in de koel- en koudetechniek, daarnaast waren er veel specialisten te vinden op het gebied van warmtepompen. Hallenindeling In 2016 had de Chillventa 42.735 m2 tot haar beschikking, dit jaar komt er ruim 1700 m2 bij. De 44.000 m2 aan expositieruimte is verdeeld over 8 hallen. Vijf hallen zijn bestemd voor de corebusiness; koel- en koudetechniek. Twee hallen focussen op warmtepompen en de resterende hal is bestemd voor gebouwautomatiseringsoplossingen. Omlijstend programma Naast een ruim aanbod aan product- en systeeemoplossingen, biedt de Chillventa ook een omlijstend programma. Zo vindt traditiegetrouw de dag voor de beurs begint, het Chillventa-congres plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen er onder andere presentaties worden verzorgd over de toepassing van warmtepompen, cybersecurity en brandbeveiliging, F-gassen regelgeving en energie-efficiëntie bij de koeling van datacenters. Ook tijdens de beurs zelf kan de bezoeker interessante kennissessies bijwonen, onder andere over lekdetectie, legionella, koudemiddelen en hoge temperatuurwarmtepompen. Tot slot zullen deze editie wederom de …Lees verder »
 • Hello warmtepomp, goodbye cv-ketel

  Hello warmtepomp, goodbye cv-ketel

  De installatiebranche gaat een sleutelrol spelen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat blijkt uit het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat recentelijk is gepresenteerd. Het uiteindelijke doel is om een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2050. Vraag is welke gevolgen heeft het document zoals het er nu ligt voor de installateur en zijn klant? Voor de branche wordt het een stuk aantrekkelijker om duurzame integrale oplossingen te adviseren, omdat de prijzen op termijn gaan dalen. De gasgestookte cv-ketel zal niet direct van het toneel verdwijnen, maar geleidelijk aan gaan plaatsmaken voor groene oplossingen. De bioketel lijkt daar niet onder te worden geschaard, tot grote frustratie van de leveranciers. De belasting op gas en elektriciteit verandert. Dit is zomaar een greep uit de maatregelen die het Klimaatakkoord in petto heeft voor de installateur en zijn klant. Vertaalslag naar werkvloer Uneto-VNI schreef mee aan het document, maar geeft ook tegelijkertijd hele praktische adviezen aan de branche. De installateur dient zich zo grondig mogelijk voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen door kennis in huis te halen over duurzame systemen en digitale werkprocessen, zoals bimmen en remote monitoring. Daarnaast doet hij er uiteraard verstandig aan om op te hoogte te blijven van alle randvoorwaarden die van invloed zijn op het financiële plaatje. Zoals kostprijsontwikkeling en de beschikbaarheid van subsidies. Energiebelasting omhoog Zoals in de inleiding al werd gezegd wordt er in het Klimaatakkoord gerept van diverse maatregelen om de overstap op duurzame alternatieven aantrekkelijk te maken. Zo gaat de energiebelasting (EB) op gas omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit omlaag gaat. Installateurs doen er verstandig aan om dit in gedachten te houden bij de advisering van klimaattechnische en sanitaire oplossingen. Energierekening blijft hetzelfde De consument die recentelijk nog een gasketel heeft aangeschaft, merkt hier niets van, vertelt Claudia Reiner. Zij was als vice-voorzitter van Uneto-VNI betrokken bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Volgens Reiner gaat de totale energierekening niet omhoog. “De belasting op gas gaat stapsgewijs omhoog, maar dat wordt gecompenseerd door een daling van de belasting op elektriciteit. Het is een stimuleringsmaatregel om de overstap op duurzame alternatieven aantrekkelijk te maken.” Stimulering overstap Het Klimaatakkoord rept van verschillende duurzame alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, warmtenetten, geo- en aquathermie en bioketels. Via aantrekkelijke leningsvoorwaarden, subsidies en dalende kostprijzen zal de overstap worden vergemakkelijkt. Nu blijkt het totale kostenplaatje vaak nog een belemmering te vormen om een woning te verduurzamen. Voor de aanschaf van duurzame warmteopwekkers en -afgiftesystemen en isolatiemaatregelen moet al snel een bedrag van tienduizenden euro’s worden uitgetrokken. Reiner: “Wij streven uiteindelijk naar een kostenreductie van 30 – 50% in 2050. Technische innovatie, optimale ketensamenwerking en een gefaseerde aanpak moeten dit mogelijk maken.” Daarmee wordt het op termijn dus financieel steeds aantrekkelijker om duurzame systemen te adviseren aan klanten. Norm warmtevraag Om de toepassing van onder meer de hybride warmtepomp te stimuleren, komt er dankzij de inzet van Uneto-VNI een norm voor de maximale warmtevraag voor woningen. De norm wordt geïntroduceerd bij aankoop van de woning en bij een vergunningsaanvraag …Lees verder »
 • Vooraf aan de beurs

  Vooraf aan de beurs

  Installatie Vakbeurs Hardenberg organiseert dit jaar voor het eerst een netwerksessie voor ondernemende vrouwen. Samen met het feit dat de beurs nu gelijktijdig onder één dak plaatsvindt met Elektro Vakbeurs, is dit een opvallende toevoeging aan het welbekende programma van deze Noordelijke installatievakbeurs. De netwerksessie voor ondernemende vrouwen wordt in samenwerking met het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technische InstallatieBedrijf (OTIB) georganiseerd. OTIB was eerder al verantwoordelijk voor het ‘Loopbaancentrum’ en de ‘College Tour’ op de beursvloer. De netwerksessie vindt op dinsdag 11 september plaats. Desiree Kon, mede-eigenaar en directeur van Installatiebureau KON, informeert vrouwen over zorg, duurzame energie en duurzame inzetbaarheid van werknemers, werving en behoud van werknemers en het belang om vrouwelijke en mannelijke kenmerken optimaal te benutten. Juiste moment “De technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland”, vertelt Lejla Mistric namens de beursorganisatie. “We werken al een aantal jaren succesvol met elkaar samen. Met het nieuwe concept waarbij Installatie en Elektro Vakbeurs gelijktijdig onder één dak plaatsvinden, is dit het juiste moment om die samenwerking uit te breiden.” Werken op hoogte Verder is er dit jaar ook een praktijksessie ‘Werken op hoogte-rolsteigers’ te volgen op de beursvloer. De regels voor de opbouw van rolsteigers zijn verscherpt vanaf 1 januari 2018. In deze praktijksessie leren aanwezigen hoe ze zo goed mogelijk in de praktijk aan de nieuwe regelgeving kunnen voldoen. De sessie is iedere beursdag te volgen van 15.30 tot 16.15 uur en van 18.30 tot 19.15 uur. Na elke kennissessie is er tijd om individuele vragen te stellen. Risico-Inventarisatie Ook een kennissessie over de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en VCA ontbreekt niet. In deze sessie worden geïnteresseerden in vogelvlucht meegenomen door de wereld van RI&E, V&G-plan en VCA en leren ze de voordelen kennen van het werken met de digitale branche-instrumenten. Er is na afloop ruimte voor persoonlijke vragen. Deze sessie wordt iedere beursdag aangeboden van 17.00 tot 17.45 uur en van 19.30 tot 20.15 uur en vindt plaats in een aparte zaal nabij de beursvloer. Loopbaancentrum Het Loopbaancentrum wordt deze editie in een nieuw jasje gestoken. Bedrijven en instanties als Tutorial, Avans Plus, Deltion College Zwolle, OTIB, Installatiewerk Noord-Oost, Stichting Collegiale In- en Uitleenservice, Building Jobs en Metechnica informeren bezoekers over werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden. Dit jaar met een vernieuwde stand, waarbij alle partners de handen ineen slaan en afstappen van de aparte ‘hokjes’ bij de voorgaande edities. College Tour Tot slot maakt ook de College Tour weer onderdeel uit van het programma. De tour wordt dinsdagmiddag 11 september gehouden en is bedoeld voor mbo-leerlingen Elektro- en Installatietechniek (E&W Installatie). Exposanten geven tijdens de tour een toelichting op hun bedrijfsvoering en vacatures  De twee installatievakbeurzen Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs, zijn van 11 tot en met 13 september 2018 tijdens de ‘Week van de installateur’ in Evenementenhal Hardenberg te bezoeken.Meer beursinformatie is te vinden op www.installatie-vakbeurs.nl. Willekeurig opgenomen in deze uitgave ook een overzicht van ingezonden berichten van verschillende exposanten die in Hardenberg staan.Lees verder »