“Trump zal de geschiedenis niet tot stilstand brengen”, bezwoer de CEO van Solarwatt tijdens de lancering van het MyReserve Matrix accuopslagsysteem. Detlef Neuhaus blaakte van zelfvertrouwen en daar was alle reden toe. De markt voor zonne-energiesystemen groeit met sprongen. Mondiaal neemt niet alleen de vraag naar pv-panelen toe, maar ook naar opslagoplossingen. En Solarwatt speelt daar slim op in.