• Het mag weer

  Het mag weer

  Het is ongetwijfeld de trend van 2019 in de sanitairwereld: kleur. Jarenlang domineerde de minimalistische badkamer, maar nu mag het allemaal weer uitbundiger. Met het aantrekken van de economie, lijken zowel de fabrikanten als consumenten op te fleuren. Als u de ISH heeft bezocht afgelopen maart, is het u vast en zeker wel opgevallen: de sanitairwereld lijkt een andere richting te zijn ingeslagen. Er was zelfs een expositie (Pop Up my Bathroom) aan gewijd, waar …Lees verder »
 • Opmars van 3D printen

  Opmars van 3D printen

  3D-printen wordt vaak gezien als het productieproces van de toekomst, maar de techniek bestaat eigenlijk al decennialang. De laatste jaren zijn de mogelijkheden en technieken wel steeds verder uitgebreid, waardoor 3D-printen met een echte opmars bezig is. Met een 3D-printer kan vrijwel elk object worden gemaakt dat je maar kunt bedenken. In de automobiel -en vliegtuigindustrie wordt 3D printing al veelvuldig ingezet. Dat moet ook voor kranen kunnen, dacht Grohe, wereldwijd aanbieder van sanitaire producten …Lees verder »
 • Legionellapreventie

  Legionellapreventie

  Dankzij moderne micro-elektronica ontstaan nieuwe systeemtypen in de gebouwbeheersing. In dit artikel wordt een nieuwe geautomatiseerde legionellaoplossing beschreven, die eenvoudig is te installeren en een hoge mate van flexibiliteit en controle biedt. De beschikbaarheid van steeds goedkopere en meer krachtige micro-elektronica en draadloze techniek maakt in de gebouwbeheersing nieuwe besturingsconcepten mogelijk. Apparaten kunnen tegen geringe meerkosten met meer functionaliteiten worden uitgerust en tegelijkertijd ontsloten worden voor centrale bediening en monitoring. In de visie van Van Mierlo Ingenieursbureau werken deze functies het liefst zo lokaal en zelfstandig mogelijk en zou het Internet er enkel aan te pas moeten komen waar dit ook daadwerkelijk iets toevoegt. In het hier beschreven Sfella (Smart Flush Legionella) -systeem is deze filosofie duidelijk doorgevoerd. Zorgplicht Het is inmiddels alweer 20 jaar geleden dat op de West-Friese Flora honderden mensen besmet raakten met de legionellabacterie. Sinds die tijd is het bewustzijn over dit gevaar sterk gegroeid zowel binnen organisaties als onder het grote publiek. Gebouweigenaren hebben een zorgplicht om risico’s op legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Hieraan kan veelal voldaan worden door tap- en douchepunten regelmatig te spoelen en dit nauwkeurig te registeren. Dit is echter tijdsintensief en blijft mensenwerk, waarbij fouten niet zijn uit te sluiten. Geautomatiseerde oplossingen Voor sporthallen en dergelijke zijn al enige tijd douchebesturingssystemen beschikbaar die automatisch spoelen en hiervan zelfs data opslaan. Deze zijn echter relatief kostbaar en alleen goed inzetbaar als het om een bepaald aantal douchepunten gaat. Vanuit de markt is dan ook een vraag naar een ander soort oplossing. Van Mierlo Ingenieursbureau heeft daarom met hulp van een Europees subsidieprogramma het Sfella-systeem ontwikkeld. Het uitgangspunt was om een simpel systeem te ontwikkelen. Simpel voor de ontwerper, simpel voor de installateur en simpel voor de eindgebruiker. Enkelvoudige units Voor elk douchepunt wordt een enkelvoudige bedieningsunit gebruikt, die zelfstandig voor de normale klepsturing zorgt. Wordt een douchepunt langere tijd niet gebruikt, dan zal de unit zelf een veiligheidsspoeling uitvoeren om te zorgen dat de legionellastatus steeds veilig blijft. Als niet vastgesteld kan worden dat er ook daadwerkelijk water stroomt, is de veiligheid niet meer gegarandeerd. De unit zal dan blokkeren en er kan er niet meer gedoucht worden, totdat een monteur ter plekke het probleem heeft verholpen en het douchepunt weer vrijgeeft. Stoplicht Elke unit is als het ware met een stoplicht uitgevoerd. Bij groen is de status veilig omdat de douche voldoende gebruikt wordt. Bij onvoldoende gebruik zal de unit zelf een spoeling uitvoeren om zo een veilige situatie te kunnen garanderen. Op dat moment wordt de status blauw. In het geval van fouten of problemen gaat de status op rood. Draadloze communicatie De units zelf zorgen dus voor een veilige situatie. Toch zullen veel beheerders dit ook in een rapportage zichtbaar willen maken; ze zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid. Om deze reden melden de units op regelmatige basis via de draadloze verbinding hun groen/blauw/rood status naar een centrale gateway in het systeem. Deze verbinding hoeft niet rechtstreeks gelegd te worden, maar kan via andere units lopen. Dit is …Lees verder »
 • Sanitair op ISH 2019

  Sanitair op ISH 2019

  De sanitairwereld kent langjarige en kortdurende trends. Jaren geleden werd al de versmelting van de badkamer met andere vertrekken in huis ingezet. Het gebruik van een rijk kleurenpalet daarentegen, maakt pas sinds kort opgang. Daarnaast zijn er de algemene trends, zoals digitalisering, installatiegemak en een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De ISH liet het allemaal zien. Dit jaar waren de hallen 1,3 en 5 gewijd aan de ISH Water. De exposanten toonden een rijke verscheidenheid aan oplossingen. Van nieuwe toiletten tot vrijstaande baden, voorzetsystemen, douchegoten en watermanagementsystemen. Design Laten we maar beginnen met de meest opvallende trend; kleur. Waar enkele jaren geleden wit de toon aangaf, mag het nu allemaal wat fleuriger. Tijdens de vorige editie was die ontwikkeling al ingezet, maar deze keer gingen de sanitairgiganten helemaal los. Van champagnekleurige douchegoten tot zwartgele badkamermeubelen en rode of goudkleurige kranen, alles is tegenwoordig mogelijk. Zowel Grohe (Grohe Colors) als Villeroy & Boch (Collaro collectie) benadrukten dan ook bijvoorbeeld het rijke kleurenpalet van hun collecties. En de Pop Up My Bathroom expositie, traditioneel de hotspot van de ISH om de nieuwste trends te leren kennen, stond zelfs geheel in het teken van kleur. Er vielen zowel retro, jaren ‘80, achtige als high tech en zoete meisjesachtige badkamers te zien. Voor elk wat wils dus en dat sluit weer naadloos aan op een andere langjarige trend in de sanitairwereld: customisation oftewel de klant steeds beter naar zijn eigen individuele wensen gaan bedienen. Wat zagen we verder? Veel verschillende vormen; zowel hoekig, rond, als ovaal, vrijstaande baden en wastafels en een half opengewerkte kraan, waar we straks nog op zullen terugkomen. Conclusie: de verscheidenheid aan vormen, kleuren en plaatsingsmogelijkheden van sanitairproducten neemt toe. Fabrikanten doen alle mogelijke moeite om de consument te verrassen en beter te bedienen. Duurzaamheid en circulariteit Duurzaamheid wordt in sanitairland al snel gekoppeld aan waterbesparing. Ook deze editie van de ISH werd het onderwerp ruimschoots onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd lijkt duurzaamheid zich zo zoetjes aan te gaan verbreden tot circulariteit. Zo liet Laufen een nieuw toilet zien ‘Save!’, dat stikstof in de urine afvangt, waarna het kan worden gebruikt in kunstmest. Grohe toonde tijdens een groots opgezette persconferentie haar nieuwe opengewerkte Allure Brilliant Icon 3D kraan, die met behulp van 3D-printing wordt vervaardigd. De sanitairfabrikant ontwikkelde de benodigde techniek in eigen huis. Volgens Grohe is het mogelijk om met 3D printen efficiënter en millieuvriendelijker producten te fabriceren. Bovendien kan de fabrikant zo eenvoudiger kleine series laten vervaardigen. Maar het schoolvoorbeeld van circulariteit was wel het bad van @woodiodesign. De Finse fabrikant maakt baden, maar ook bijvoorbeeld wastafels van een mengsel van houtsnippers en polymeren. Digitalisering en homing Een andere trend die we voor het voetlicht willen brengen is digitalisering. Of het nu ging om een nieuwe app of watermanagementsysteem; sanitairfabrikanten benadrukten de afgelopen ISH maar wat graag dat ICT zich steeds meer een plaatsje aan het verwerven is in de badkamer, keuken en het toilet. Clage liet bijvoorbeeld de DSX Touch zien, een elektrisch doorstroomverwarmingstoestel, dat de warmwatervoorziening …Lees verder »
 • Nieuwe sanitatie

  Nieuwe sanitatie

  Vorige jaar schreef waterexpert Johan Bel al in Installateurszaken dat we aan de vooravond staan van een waterrevolutie. Ljiljana Zlatanović is dezelfde mening toegedaan. De onderzoekster van TU Delft en het AMS Institute houdt zich onder andere bezig met nieuwe sanitatie. Aan IZ legt ze uit hoe innovatieve technieken kunnen bijdragen aan een circulaire waterhuishouding. In Nederland worden we van twee kanten bedreigd, we hebben zowel te veel als te weinig water. Door klimaatverandering regent het veel meer en komen er steeds vaker hevige regenbuien voor. Dat levert overlast op. Tegelijkertijd zien we dat er zelfs in Nederland tekorten aan drinkwater kunnen ontstaan, dat werd afgelopen zomer wel duidelijk. Naast verdroging zien drinkwaterbedrijven bovendien dat een significant deel van hun bronnen onder druk staat door vervuiling. De overlast aan regenwater en de bedreiging van de drinkwatervoorziening maken verandering van onze watersystemen noodzakelijk. En die veranderingen zullen vooral in de gebouwde omgeving gaan plaatsvinden. Oftewel op het terrein van de installateur. Circulariteit Zlatanović’s onderzoek richt zich op Nieuwe Stedelijke Water Transport Systemen. “Nieuwe sanitatie is een zeer belangrijke strategie om stedelijke kringlopen te sluiten. In tegenstelling tot oude sanitatie is nieuwe sanitatie gebaseerd op circulaire principes. We focussen ons op waterbesparing en de terugwinning van water, stoffen en energie, waarmee we de verschillende kringlopen sluitend maken.” Waterbesparende technieken Met waterbesparende technieken zijn we als branche al aardig vertrouwd geraakt de afgelopen jaren. Denk aan instant warm water bereiding, recycle douches, waterbesparende en waterloze toiletten en ozon-wasmachines. “Door bijvoorbeeld kranen te installeren die direct aan het tappunt warm water produceren, maak je boilers overbodig. Bovendien hoef je minder legionellapreventiemaatregelen te nemen.” Closets en recycle douches Er zijn nu al closets die werken met een spoeling van gemiddeld 1 liter. “Het is mogelijk om daaronder te gaan, maar dan komen er veel extra technische ingrepen en dus kosten bij kijken”, vertelt Zlatanović’. Ze legt uit waarom: “zodra je minder water gebruikt, worden de afvalstromen dikker. Om transportproblemen in de leidingen te voorkomen, moet je dan gebruik gaan maken van kleinere diameters voor het buizenstelsel en een groter hellingsverloop.” Bij circulaire douches komt een ander probleem om de hoek kijken: “het acceptatieniveau. Ga maar eens googlen. Veel mensen denken dat ze zich douchen met water waarin fecaliënresten zitten. Dat roept weerstand op.” Waterneutraliteit Technisch is het mogelijk om gebouwen energieneutraal te maken. Nul-op-de-meter heet dat dan. Maar dat moet ook gaan gelden voor de watermeter, vindt menig expert op het gebied van sanitaire technieken, want gebouwen kunnen net zo goed waterneutraal worden gemaakt. De Trias Aqua geeft aan hoe je als installateur daarin de juiste stappen kunt zetten: - Ten eerste ga je aan de slag met de toepassing van waterbesparend sani tair. - Vervolgens maak je gebruik van schoon, zacht en gratis hemelwater - Blijft er dan nog een watervraag over, dan kun je ook het afvalwater gaan hergebruiken. Ieder gebouw kan waterneutraal of zelfs een bron van water worden. Technisch zijn er geen beperkingen, zo bleek al eerder uit het betoog van …Lees verder »