• Trends in sanitairland

  Trends in sanitairland

  Design in trek Nieuwe trends doen hun intrede in sanitairland. Fabrikant Grohe liet tijdens een Event voor vakjournalisten een aantal producten zien waarmee het bedrijf inspeelt op deze veranderingen. Allereerst trekt de consument weer makkelijker de portemonnee, constateert Arthur Westgeest, Marketing Director Grohe Nederland. “Over de gehele line zien we een zekere hang naar luxere producten. Designartikelen zijn erg in trek.” Kleur en vormgeving Daarnaast wil de consument in de badkamer steeds meer zijn eigen …Lees verder »
 • Slopen met geluid

  Slopen met geluid

  Voorkomen en bestrijden van LEGIONELLA Er zijn al diverse technieken op de markt om legionella te bestrijden. Deze worden over het algemeen ingedeeld in fysische, fotochemische en elektrochemische (koper-zilver-ionisatie) systemen. Sinds kort is er een nieuwe methode bijgekomen, waarbij legionella wordt voorkomen en bestreden via trillingen. Het bedrijf H2O Technics maakt er furore mee. Het begon allemaal met een vraag vanuit de markt. Veel sectoren, zoals de (glas-) tuinbouw werken met chemicaliën en bestrijdingsmiddelen om …Lees verder »
 • Waar zet ik dat boilervat?

  Waar zet ik dat boilervat?

  DUURZAAM TAPWATER De warmtepomp rukt gestadig op in Nederland. In zijn kielzog volgt het boilervat. Waar de installateur de afgelopen decennia routineus combiketels kon installeren in nieuwbouwhuizen en renovatieprojecten, moet nu een omslag worden gemaakt. Een omslag die nogal wat praktische gevolgen heeft. Tim Wooning zat al bomvol werk vanwege de hoogconjunctuur, maar merkt de laatste tijd dat de markt nog sterker aantrekt. En het einde is voorlopig niet in zicht. De mede-eigenaar van Wooning Airconditioning signaleert een opvallende toename van het aantal aanvragen voor de installatie van warmtepompen en boilervaten. Bewustwording “Dat heeft allereerst te maken met een stukje bewustwording”, legt Wooning uit. “Mijn eindklanten krijgen van alle kanten te horen dat het cv-ketel tijdperk zijn einde nadert. De regering voert nu een actief beleid om de overstap naar ‘gasloos’ te stimuleren. Daarnaast signaleer ik een groeiende interesse bij consumenten om te zoeken naar energiebesparingsmogelijkheden. Ze willen graag hun kosten omlaag brengen. Het uiteindelijke doel is dan om op 0 te eindigen uiteraard. Velen maken er echt een sport van. Ze beginnen bij wijze van spreken met pv-panelen op hun dak te leggen, laten dan een warmtepomp installeren, een douche-wtw en ga zo maar door.” Kennisniveau “Wij zijn een koeltechnisch bedrijf dat zowel in de nieuwbouw- als renovatiemarkt opereert. Meestal legt de installateur het eerste contact met de klant en schakelt ons dan in voor bepaalde specialistische werkzaamheden. Ik merk dat er nogal wat niveauverschillen zijn tussen installateurs. Sommigen zijn voortreffelijk op de hoogte van nieuwe duurzame systemen, zoals warmtepompen en laten zich voortdurend bijscholen via cursussen bij leveranciers, anderen hebben er geen kaas van gegeten. Ze hebben zoiets van: ‘ik wacht het allemaal nog even af’. En dan gaat het om ervaren rotten in het vak, maar ook om jonge kerels die net actief zijn als installateur. Ik probeer in principe altijd iedereen te stimuleren om meer kennis te vergaren over duurzame oplossingen. Het is onze toekomst.” Andere koek “Een combiketel installeren is totaal andere koek dan een warmtepomp met boilervat plaatsen. Allereerst zijn er verschillende warmtepompsystemen. Kort door de bocht gaat het om grond- en luchtgebonden systemen. Ik beperk me hier tot de luchtgebonden systemen, want die zijn vooral in opkomst nu. Ze bestaan uit een buiten- en binnenunit. Het is eenvoudig om een luchtgebonden systeem mee te nemen in een nieuwbouwproject, omdat je alles al vooral in het ontwerp kan projecteren en rekening kan houden met de belangrijke randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo zijn de meeste luchtgebonden systemen alleen bruikbaar in combinatie met lt-verwarming en leveren ze alleen voldoende comfort bij een goede isolatie.” Renovatietraject “In een renovatietraject moet je dus altijd verifiëren of de thermische schil van de woning wel dik genoeg is om een warmtepomp te gebruiken. Daarnaast kan het ruimtebeslag een probleem vormen. Waar zet je de buitenunit neer? Hoe voorkom je geluidsoverlast voor jezelf en de buren? En, is er plek om vocht af te voeren, want het buitendeel gaat condenseren” Wooning geeft gelijk een berucht voorbeeld om het belang van …Lees verder »
 • Kleine toiletspoeling

  Kleine toiletspoeling

  KAN DAT EIGENLIJK WEL? Duurzaamheid is een ‘hot-issue’. Niet alleen de consument vraagt steeds vaker om waterbesparende oplossingen. Het duurzaam gebruik van water staat ook hoog op de agenda van bouwers en opdrachtgevers. Om bijvoorbeeld voor een Breeam-certificering in aanmerking te komen, is een 4-literspoeling van het toilet zeer gewenst. Bij steeds meer wc-potten wordt bovendien uitgegaan van kleine spoelingen. Maar is Nederland wel klaar voor de kleine toiletspoeling? En waarmee moet bij de installatie rekening worden houden? Het Bouwbesluit en NEN 3215 gaan nog altijd uit van een spoeling van minimaal 6 liter. “In artikel 4.1.7 van NEN 3215 staat dat voor het goed functioneren van een gebouwriolering een closetspoeling van minimaal 6 liter water vereist is”, vertelt Jeroen Bosman, Product Manager Sanitairsystemen bij Geberit. “Deze bepaling is in 2002 opgenomen en bij de meest recente herziening in 2011 gehandhaafd. De meeste rioleringen in Nederland worden overigens nog op een 9-literspoeling gebaseerd.” Middellijn 90 mm t.b.v. 6-liter closet• kostenbesparing t.a.v. ø110• duurzame oplossing• Met een grotere diameter heb je veel minder vulling in de buis. Met 90 mm afvoer is bij dezelfde spoelhoeveelheid de buis veel beter gevuld met water. Spoelgarantie   Maar hoe reëel zijn kleinere toiletspoelingen eigenlijk? Functioneert het afvoersysteem erachter nog wel als we met minder water gaan spoelen? Hoe wordt een goede spoeling van slechts 4 liter gegarandeerd? “Dat zijn vragen die wij regelmatig krijgen”, vertelt Bosman. “Voor de antwoorden hierop kan men niet in het Nederlandse Bouwbesluit en de NEN-normeringen terecht. Daarin vinden we niets over 4-literspoelingen en moeten we teruggrijpen naar wat er staat over 6-literspoelingen. NEN hanteert dan een minimaal afschot van 5 mm per meter.”“De Duitse (DIN) normering, daarentegen, geeft wel uitsluitsel”, vervolgt Bosman. “DIN EN 1986-100 hanteert bij kleinere spoelingen van 4 en 4,5 liter 1 procent afschot voor toestelleidingen en 1,5 procent voor verzamelleidingen met uitsluitend closets. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een maximale leidinglengte. Normaal geldt hiervoor een maximum van 12 meter, maar voor afvoerleidingen waarop alleen closets met een kleine spoeling aangesloten zijn, geldt een maximum van 10 meter.” Dimensionering “Ook de dimensionering is belangrijk”, legt Bosman uit. “De meeste closets in ons land worden nog steeds aangesloten op een afvoerbuis met een diameter van 110 mm. Dat levert bij een 4-literspoeling echt problemen op. NEN 3215 hanteert bij een 6-literspoeling al 90 mm aan diameter als voorschrift. Men denkt juist vaak: hoe groter de buis, hoe groter de afvoercapaciteit, maar het tegendeel is waar. Met een grotere diameter heb je veel minder vulling in de buis. Met 90 mm afvoer is bij dezelfde spoelhoeveelheid de buis veel beter gevuld met water. En hogere vullingsgraad betekent een beter transport van alles wat door de buis afgevoerd moet worden.” Conclusie “Kortom,” zo sluit Bosman af, “het is zeker mogelijk om een goed functionerende wc met 4-literspoeling aan te leggen. Maar houd dan wel rekening met de juiste dimensionering, met meer afschot en met kortere leidingen.”  Instelling vlotterkraan Een ander punt van aandacht bij kleinere spoelbeurten is …Lees verder »
 • Snel sanitair

  Snel sanitair

  TIJDBESPARING IN BADKAMER EN KEUKEN Het gaat goed in de bouw. Het werk stapelt zich op en dat is wel zo prettig. Maar er is ook een keerzijde. Om aan alle klanten tegemoet te kunnen komen, is snel kunnen installeren steeds belangrijker geworden. Snelheid kan echter ten koste gaan van kwaliteit. In dit artikel passeren onlangs gelanceerde sanitairproducten de revue, die de installateur helpen snel te werken met behoud van kwaliteit. Installateur Edwin van de Nouweland testte er twee in de praktijk en deelt zijn bevindingen (kader). Instelbaar frame Om te beginnen is er de douchevloer Setaplano van Geberit. Deze heeft een instelbaar stalen frame uit één stuk dat, inclusief afdichtingsfolie, in de fabriek is voorgemonteerd. Afhankelijk van de grootte van de douchevloer zijn er vier of zes steunpoten nodig voor de montage. Deze steunpoten worden op het installatieframe op hun plaats geklikt en daarna aan de vloer bevestigd. Hierna kan het frame met behulp van standaard gereedschap, van bovenaf, op de gewenste vloerhoogte afgesteld worden, waarna de steunpoten met fixeergrendels op hun plaats worden geborgd. De douchevloer is voorzien van een reinigbaar waterslot, dat in twee modellen wordt geleverd: een waterslothoogte van 30 mm met een afvoercapaciteit van meer dan 0,5 liter per seconde, en een waterslothoogte van 50 mm met een afvoercapaciteit van meer dan 0,65 liter per seconde. Beide modellen kunnen 360 graden gedraaid worden nadat ze in het frame geplaatst zijn. Het frame wordt verder geleverd met een voorgemonteerde beugel, waarin het waterslot en de O-ring op hun plek kunnen worden geklikt. Minimum support Ook sanitairfabrikant Bette ziet het belang van snel installeren van douchevloeren. Vooral bij nieuwbouwprojecten met veel badkamers loont het snel aanbrengen van dit soort producten de moeite. Per badkamer tien minuten op installatietijd besparen, betekent bij 50 badkamers een besparing van een volledige werkdag. De fabrikant brengt daarom een minimum support op de markt voor een aantal series vlakke douchevloeren en -bakken. De vlakke douchebakken worden op betonnen vloeren geïnstalleerd, of op houten vloeren als het bijvoorbeeld om renovaties van huurwoningen gaat.De minimum support, gemaakt van polystyreen, wordt volledig voorgemonteerd in de fabriek. Afdichten met het Bette afdichtingssysteem kan snel en waterdicht worden uitgevoerd. Daarna verlijmen met montagekit of andere lijm, 50 kilo aanbrengen en 24 uur laten uitharden: klaar.De nieuwe support is leverbaar voor series vlakke douchevloeren en douchebakken vanaf 35 mm opbouwhoogte. Wand gemonteerd Voor het snel installeren van gehangen toiletten en urinoirs heeft Laufen het installatiesysteem LIS bedacht. Het programma bevat verschillende verborgen elementen voor droge en natte constructie en er is een grote verscheidenheid aan installatiescenario’s realiseerbaar.Alle wand gemonteerde units zijn uitgerust met een toilettank met een waterbesparende dual-spoelsysteem, wat betekent dat spoelopties kunnen worden ingesteld op zowel 6/3 als 4.5/3 liter. De droogwandconstructie heeft slechts een minimale ruimte van 140 millimeter breed nodig. Verder is er een vrijstaande versie beschikbaar die geen steunmuur vereist. Een bevestigingsset en de aansluitleidingen zijn bij de levering inbegrepen. Het systeem maakt de installatie mogelijk van wc’s met reservoirs van hoog niveau …Lees verder »